Kan du inte se den khmeriska skriften? Ladda ner typsnitt [här]
Läs mer om mig [här]

រៀនភាសាខ្មែរជាមួយខ្ញុំ | Lär dig khmer med mig

Innehållsförteckning

Konsonanter

Khmerisk skrift har 35 konsonanter, men endast 33 av dem används i modern khmer (de andra två kan anses vara förlegade). Varje konsonant har ett tillhörande vokalljud som är antingen (ɑː) eller (ɔː) [IPA]. På så vis kan konsonanterna delas in i två serier utifrån vokalljud: a- och o-serien. Vilken serie en konsonant tillhör påverkar i sin tur ljudet för en eventuell tillhörande konsonantberoende vokal.

Subkonsonanter / ជើងអក្សរ ("bokstavsfot")

Subkonsonanter skrivna under sin huvudkonsonant.
ក្ក
ខ្ខ
គ្គ
ឃ្ឃ
ង្ង
ច្ច
ឆ្ឆ
ជ្ជ
ឈ្ឈ
ញ្ញ(ខ្ញ)*
ដ្ដ
ឋ្ឋ
ឌ្ឌ
ឍ្ឍ
ណ្ណ
ត្ត
ថ្ថ
ទ្ទ
ធ្ក
ន្ន
ប្ប
ផ្ផ
ព្ព
ភ្ភ
ម្ម
យ្យ
រ្រ
ល្ល
វ្វ
ស្ស
ហ្ហ
ឡ្ឡ
អ្អ
* När det gäller ញ så skrivs den som en liten version av sig själv under sig själv, men i alla andra fall endast som det vågformade strecket undertill, exempelvis ខ្ញ

Konsonantberoende vokaler / ស្រៈនិស្ស័យ eller ស្រៈផ្សំ

ុំ
ាំ

Oberoende vokaler / ស្រៈពេញតួ

ឨ(ឧក)
ឱ,ឲ

Siffror / លេខ

Siffrorna motsvarar våra arabiska siffror från 0 till 9 och används på samma sätt.

Att räkna på khmer

I talspråk används ett bikvinärt system för att räkna. Det innebär att sex uttalas som fem-ett, sju som fem-två o. s. v.

០ / soun / noll
១ / muəj / ett
២ / piː / två
៣ / ɓəj / tre
៤ / ɓuən / fyra
៥ / pram / fem
៦ / pram muəj / sex
៧ / pram piː / sju
៨ / pram ɓəj / åtta
៩ / pram ɓuən / nio
១០ / ɗɑp / tio

Parlör

ខ្ញុំឈ្មោៈ ... : Jag heter ...
(តើអ្នក)សុខសប្បាយទេ? : Hur mår du?
ឆ្មាខ្មៅនិងធំរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តសណ្តែកដី : Min svarta, stora katt tycker om jordnötter
ជល់មួយ : Skål! (betyder bokstavligen "slå ihop [glas] en gång")
អរគុណច្រើន : Tack så mycket!
គិតលុយ : [be om notan]
សុំទោស : förlåt
បន្ថយល្ឡឿន : sakta ner
English-Khmer dictionary
SEAsite Khmer
Google Translate

Litteratur / សៀវភៅ

Cambodian for Beginners, Richard K. Gilbert, ISBN 9781887521833
Cambodian System of Writing and Beginning Reader with Drills and Glossary, Franklin E. Huffman, ISBN 9780300013146